Notowania

PHP0421

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-05-11
Data pierwszego notowania2016-05-11
Data wykupu2021-04-28
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.38
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 988,77
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500