Notowania

PHP0421

Nazwa emitenta PKO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-05-11
Data pierwszego notowania2016-05-11
Data wykupu2021-04-28
Wartość nominalna (PLN)500 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.38
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2 053,97
Strona www emitenta www.pkobh.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
GNB1019 97,9000 299,9000
GNB0220 93,9900 94,4100