Notowania

PGL1127

Nazwa emitenta POWIAT GOLENIOWSKI
Data autoryzacji2013-06-26
Data pierwszego notowania2013-06-26
Data wykupu2027-11-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,42
Strona www emitenta www.powiat-goleniowski.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000