Notowania

PGF1120

Nazwa emitenta POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
Data autoryzacji2016-02-18
Data pierwszego notowania2016-02-18
Data wykupu2020-11-24
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.41
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)15,34
Strona www emitenta www.pgf.com.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000