Notowania

PGD0818

Nazwa emitenta PAGED
Data autoryzacji2014-09-22
Data pierwszego notowania2014-09-22
Data wykupu2018-08-13
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)21 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.41
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)15,86
Strona www emitenta www.paged.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
GHC0619 99,5000 102,1900
PGF1120 100,0000 100,0800