Notowania

PEOH213

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2015-10-22
Data pierwszego notowania2015-10-22
Data wykupu2021-09-24
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%).509
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)0,10
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
GNB1019 97,9000 299,9000
GNB0220 93,9900 94,4100