Notowania

PEOH210

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2014-03-10
Data pierwszego notowania2014-03-10
Data wykupu2021-02-12
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)15 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.45
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)9,60
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400