Notowania

PEOH209

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2014-01-31
Data pierwszego notowania2014-01-31
Data wykupu2019-01-10
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)12 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%).876
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)3,38
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100