Notowania

PEOH208

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2013-06-17
Data pierwszego notowania2013-06-17
Data wykupu2019-05-15
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)4 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.039
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)4,91
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000