Notowania

PEOH206

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2012-10-30
Data pierwszego notowania2012-10-30
Data wykupu2018-02-11
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)10 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.458
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)4,33
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100