Notowania

PEOH206

Nazwa emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2012-10-30
Data pierwszego notowania2012-10-30
Data wykupu2018-02-11
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)10 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.458
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)1,94
Strona www emitenta www.pekaobh.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
GNB1019 97,9000 299,9000
GNB0220 93,9900 94,4100