Notowania

PCX0620

Nazwa emitenta PCC Exol Spółka Akcyjna
Data autoryzacji2016-07-18
Data pierwszego notowania2016-07-18
Data wykupu2020-06-24
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,05
Strona www emitenta www.pcc-exol.pl

 

Data: 2017-05-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCX0620 100,3000 50,6700
BST0121 99,5000 50,0100
KAN0619 100,2000 45,6600