Notowania

PCR1123

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2016-12-05
Data pierwszego notowania2016-12-05
Data wykupu2023-11-17
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)13 772 300,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,66
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700