Notowania

PCR1123

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2016-12-05
Data pierwszego notowania2016-12-05
Data wykupu2023-11-17
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)13 772 300,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,55
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700