Notowania

PCR1019

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2014-11-06
Data pierwszego notowania2014-11-06
Data wykupu2019-10-15
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)25 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,30
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 387,7300
LCC0521 100,0500 289,1400
GHE0720 100,0000 106,4800