Notowania

PCR0823

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2016-08-31
Data pierwszego notowania2016-08-31
Data wykupu2023-08-11
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)25 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,74
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400