Notowania

PCR0620

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2015-07-14
Data pierwszego notowania2015-07-14
Data wykupu2020-06-25
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,93
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900