Notowania

PCR0522

Nazwa emitenta PCC ROKITA
Data autoryzacji2016-05-30
Data pierwszego notowania2016-05-30
Data wykupu2022-05-11
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,66
Strona www emitenta www.pcc.rokita.pl; www.pccinwestor.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000