Notowania

PBD1017

Nazwa emitenta POLBRAND
Data autoryzacji2015-05-05
Data pierwszego notowania2015-05-05
Data wykupu2017-10-02
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 554 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)9
Strona www emitenta www.polbrand.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500