Notowania

ORB0620

Nazwa emitenta ORBIS
Data autoryzacji2015-09-17
Data pierwszego notowania2015-09-17
Data wykupu2020-06-26
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)300 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.78
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,29
Strona www emitenta www.orbis.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600