Notowania

OR10623

Nazwa emitenta ORLEN CAPITAL AB (PUBL)
Data autoryzacji2016-07-20
Data pierwszego notowania2016-07-20
Data wykupu2023-06-07
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)2 219,18
Strona www emitenta

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800