Notowania

OR10623

Nazwa emitenta ORLEN CAPITAL AB (PUBL)
Data autoryzacji2016-07-20
Data pierwszego notowania2016-07-20
Data wykupu2023-06-07
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)2 452,05
Strona www emitenta

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000