Notowania

OR10623

Nazwa emitenta ORLEN CAPITAL AB (PUBL)
Data autoryzacji2016-07-20
Data pierwszego notowania2016-07-20
Data wykupu2023-06-07
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)2 027,40
Strona www emitenta

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900