Notowania

MWT0618

Nazwa emitenta MW TRADE
Data autoryzacji2015-07-29
Data pierwszego notowania2015-07-29
Data wykupu2018-06-26
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)23 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.51
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)11,37
Strona www emitenta www.mwtrade.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900