Notowania

MMP0520

Nazwa emitenta MULTIMEDIA POLSKA
Data autoryzacji2013-06-07
Data pierwszego notowania2013-06-07
Data wykupu2020-05-10
Wartość nominalna (PLN)75 000,00
Wartość emisji (PLN)778 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)499,07
Strona www emitenta www.multimedia.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500