Notowania

MMP0520

Nazwa emitenta MULTIMEDIA POLSKA
Data autoryzacji2013-06-07
Data pierwszego notowania2013-06-07
Data wykupu2020-05-10
Wartość nominalna (PLN)75 000,00
Wartość emisji (PLN)778 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)197,55
Strona www emitenta www.multimedia.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100