Notowania

MKR1117

Nazwa emitenta MIKROKASA
Data autoryzacji2016-05-09
Data pierwszego notowania2016-05-09
Data wykupu2017-11-06
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 015 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8.7
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)6,67
Strona www emitenta www.mikrokasa.pl

 

Data: 2017-05-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCX0620 100,3000 50,6700
BST0121 99,5000 50,0100
KAN0619 100,2000 45,6600