Notowania

MKR0917

Nazwa emitenta MIKROKASA
Data autoryzacji2015-12-14
Data pierwszego notowania2015-12-14
Data wykupu2017-09-23
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,21
Strona www emitenta www.mikrokasa.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000