Notowania

MIL0618

Nazwa emitenta BANK MILLENNIUM
Data autoryzacji2015-07-24
Data pierwszego notowania2015-07-24
Data wykupu2018-06-22
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)300 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.01
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,19
Strona www emitenta www.bankmillennium.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000