Notowania

MBK1223

Nazwa emitenta mBANK
Data autoryzacji2014-01-02
Data pierwszego notowania2014-01-02
Data wykupu2023-12-20
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 779,73
Strona www emitenta www.mbank.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100