Notowania

MBHPE16

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2017-02-16
Data pierwszego notowania2017-02-16
Data wykupu2024-02-01
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)24 900 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%).94
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)236,93
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000