Notowania

MBHPE15

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-11-16
Data pierwszego notowania2016-11-16
Data wykupu2026-09-20
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)35 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.183
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)790,83
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500