Notowania

MBHPE14

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-11-02
Data pierwszego notowania2016-11-02
Data wykupu2026-09-20
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)13 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.18
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)785,59
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100