Notowania

MBHPE14

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-11-02
Data pierwszego notowania2016-11-02
Data wykupu2026-09-20
Wartość nominalna (EUR)100 000,00
Wartość emisji (EUR)13 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.18
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)898,74
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400