Notowania

MBHPA28

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2016-03-30
Data pierwszego notowania2016-03-30
Data wykupu2021-03-05
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)300 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.93
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,77
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500