Notowania

MBHPA27

Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
Data autoryzacji2015-12-23
Data pierwszego notowania2015-12-23
Data wykupu2021-09-20
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)255 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.88
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,52
Strona www emitenta www.mhipoteczny.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100