Notowania

MAG1217

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2017-03-17
Data pierwszego notowania2017-03-17
Data wykupu2017-12-22
Wartość nominalna (EUR)25 000,00
Wartość emisji (EUR)5 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.8
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)411,23
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100