Notowania

MAG0718

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2017-03-17
Data pierwszego notowania2017-03-17
Data wykupu2018-07-25
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)20 100 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.51
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)981,23
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000