Notowania

MAG0617

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2017-03-17
Data pierwszego notowania2017-03-17
Data wykupu2017-06-26
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)25 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.01
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2 141,26
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000