Notowania

MAG0418

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2017-03-17
Data pierwszego notowania2017-03-17
Data wykupu2018-04-22
Wartość nominalna (EUR)25 000,00
Wartość emisji (EUR)1 425 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.8
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)13,01
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600