Notowania

MAG0318

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2016-12-28
Data pierwszego notowania2016-12-28
Data wykupu2018-03-26
Wartość nominalna (EUR)25 000,00
Wartość emisji (EUR)4 675 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.8
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)174,38
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200