Notowania

MAG0318

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2016-12-28
Data pierwszego notowania2016-12-28
Data wykupu2018-03-26
Wartość nominalna (EUR)25 000,00
Wartość emisji (EUR)4 675 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.8
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)88,49
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800