Notowania

MA10417

Nazwa emitenta MAGELLAN
Data autoryzacji2017-03-17
Data pierwszego notowania2017-03-17
Data wykupu2017-04-12
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)40 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.2
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)26,16
Strona www emitenta www.magellansa.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900