Notowania

KRU1220

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2015-01-14
Data pierwszego notowania2015-01-14
Data wykupu2020-12-03
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)45 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.08
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)4,18
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700