Notowania

KRU1022

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2017-02-10
Data pierwszego notowania2017-02-10
Data wykupu2022-10-18
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)75 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.98
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,37
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700