Notowania

KRU0819

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2016-12-01
Data pierwszego notowania2016-12-01
Data wykupu2019-08-10
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)24,25
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-05-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCX0620 100,3000 50,6700
BST0121 99,5000 50,0100
KAN0619 100,2000 45,6600