Notowania

KRU0620

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2015-07-01
Data pierwszego notowania2015-07-01
Data wykupu2020-06-08
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)13 359 900,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,26
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700