Notowania

KRU0521

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2016-06-08
Data pierwszego notowania2016-06-08
Data wykupu2021-05-19
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)135 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.88
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,55
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000