Notowania

KRS1217

Nazwa emitenta KERDOS GROUP
Data autoryzacji2015-04-02
Data pierwszego notowania2015-04-02
Data wykupu2017-12-15
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)13 224 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,92
Strona www emitenta www.kerdosgroup.com

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800