Notowania

KRI1019

Nazwa emitenta KREDYT INKASO
Data autoryzacji2017-01-16
Data pierwszego notowania2017-01-16
Data wykupu2019-10-07
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.49
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)26,17
Strona www emitenta www.kredytinkaso.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900