Notowania

KRI0118

Nazwa emitenta KREDYT INKASO
Data autoryzacji2014-02-06
Data pierwszego notowania2014-02-06
Data wykupu2018-01-15
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)17 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.21
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)12,59
Strona www emitenta www.kredytinkaso.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700