Notowania

KME1017

Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS
Data autoryzacji2016-06-23
Data pierwszego notowania2016-06-23
Data wykupu2017-10-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)3 181 500,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,42
Strona www emitenta www.kancelariamedius.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000