Notowania

KME0617

Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS
Data autoryzacji2015-11-20
Data pierwszego notowania2015-11-20
Data wykupu2017-06-02
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)3 492 500,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,40
Strona www emitenta www.kancelariamedius.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000