Notowania

KME0218

Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS
Data autoryzacji2016-10-24
Data pierwszego notowania2016-10-24
Data wykupu2018-02-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)7 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.3
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,74
Strona www emitenta www.kancelariamedius.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500