Notowania

KAN1117

Nazwa emitenta ZM HENRYK KANIA
Data autoryzacji2015-07-06
Data pierwszego notowania2015-07-06
Data wykupu2017-11-26
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)45 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.98
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,34
Strona www emitenta www.zmkania.pl

 

Data: 2017-05-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCX0620 100,3000 50,6700
BST0121 99,5000 50,0100
KAN0619 100,2000 45,6600