Notowania

IWS0645

Nazwa emitenta Bank Gospodarstwa Krajowego
Data autoryzacji2011-06-27
Data pierwszego notowania2011-06-27
Data wykupu2045-06-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 000 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)45,86
Strona www emitenta www.bgk.com.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000