Notowania

ITG1217

Nazwa emitenta INTEGER.PL
Data autoryzacji2015-02-12
Data pierwszego notowania2015-02-12
Data wykupu2017-12-12
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)15 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.56
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)19,41
Strona www emitenta www.integer.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500