Notowania

INV1217

Nazwa emitenta INVISTA
Data autoryzacji2015-11-02
Data pierwszego notowania2015-11-02
Data wykupu2017-12-19
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 975 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)9
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)3,45
Strona www emitenta www.invista.com.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400